Listy do m. Anieli (9)

L i s t  301

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/516
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/516
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 516

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Bardzo mnie zaniepokoiły słowa Janiny2 o o. Antonim3. Chciałem Cię prosić, abyś ją wybadała, co tak złego mówią wszyscy o nim, chyba nie o patriotyzmie. Ale dowiaduję się, że tam któryś z synów4 miał do wdowy Potockiej5 pretensję, a Antoni tam kilka dni siedział. Może uważali jaką skłonność jej ku niemu. Ale on za życia Matki6 ją znał, a teraz chciał tam wypocząć, bo w Warszawie był rozrywany. Zawsze dobrze by było, abyś wybadała, co o nim mówią. Jakże można takie straszne rzeczy pisać, żeśmy się zawiedli i że wszyscy o nim źle mówią, a nie napisać o co chodzi.
Po co kupują atrament fioletowy, kiedy ja mam tu odbicie czarnym takie piękne, a te fioletowe zawsze mdłe.
Boże błogosław

Jakaś Bronisława7 od Germany8 z Twoich pisała do mnie list z pretensjami, ale nie mogłem go zrozumieć.
1 List napisany w okresie, kiedy adresatka byłą sekretarka o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na kartce liniowanej formatu: 6,5 x 10,3 cm.
2 Tzn. Janina Natalia Brejnakowska (1876-1943), 6 kwietnia 1894 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. i otrzymała imię Janina. Dnia 22 lipca 1896 r. złożyła pierwsze śluby, a 23 stycznia 1902 r. profesję wieczystą. Zmarła 31 grudnia 1943 r. w Nowym Mieście n. Pilicą.
Tj. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.
4 Tzn. z członków Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej (dolorystów).
5 Tj. Delfina Pelagia Potocka. Tu o. Honorat nie miał właściwej informacji, Potocka nie była wdową (zob. list 120, przypis 11).
6 Chodzi o matkę o. Antoniego Izydora Kajetana Wysłoucha.
7 Tj. Wirydiana Bronisława Brudkowska (1873-1958), 19 marca 1897 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi i otrzymała imię Wirydiana. Dnia 11 września 1901 r. złożyła pierwsz e śluby, a 24 września 1904 r. profesję wieczystą. Zmarła 3 października 1958 r. w Markach.
8 Tzn. Maria Wawrzonkiewicz (ur. 9 kwietnia 1872 r.), 12 października 1893 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Małych Sióstr i otrzy­mała imię Germana. Dnia 4 października 1894 r. złożyła pierwsze śluby, a 22 czerwca 1900 r. wieczyste. W czerwcu 1908 r. wystąpiła.L i s t  302

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/537
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/537
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 537

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Tytuł tych medytacji jest "Rok bogomyślny" ułożony przez o. Gaudentego Pikulskiego2, rektora jubilata i o. Remigiusza Ku­kulskiego3, kaznodziei lwowskiego, Braci Mniejszych Obserwantów.
To byłyby bardzo dobre medytacje, tylko trzeba wiele wyrazów przemienić, na końcu są karty przełożone. Jeżeli chcecie, to mogę Wam przysłać takie same medytacje, abyście z nich dopisały sobie, co brakuje na początku i na końcu.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 13,3 x 20,9 cm.
2 Tj. Gaudenty Pikulski, należał on do ruskiej prowincji bernardynów. W 1754 r. wykładał teologię w studium zakonnym w Zasławiu, a od 1757 r. we Lwowie, gdzie zmarł 18 września 1763 roku.
Mowa o publikacji  G.  P i k u l s k i,  Rok bogomyślny z poczwórnymi na każdy dzień medytacjami ...  Po śmierci zaś jego przez ks. R. Kukulskiego tegoż zakonu dopełniony, Lwów 1765 i wznowiona praca pt.: Rok bogomyślny czyli rozmyślania na każdy dzień roku dla Braci Mniejszych Zakonu św. Franciszka, wyd. N.Golichowski, cz. 1-2, Kraków 1902.
3 Tj. o. Remigiusz Kukulski (ok. 1725-1808), od około 1745 r. bernardyn prowincji ruskiej. Pracował jako kaznodzieja w Dukli (ok. 1753 r.), w Lublinie (ok. 1762 r.). we Lwowie (1763-1765), w Leżajsku (ok. 1768), w Zasłaniu (ok. 1756, 1797-1808). Zmarł 16 marca 1808 r. w Tereszkach, pochowany został w Zasławiu.L i s t  303

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/539
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/539
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 539

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Przepraszam Cię, ale jestem bardzo zajęty w tej chwili, a nie chcę ociągać wysłanie listu, a przy tym straciłem nadzieję w nawrócenie tej osoby2, bo zanadto ma przewrócone w głowie. A do tej drugiej3 trzeba posłać książkę, ale i przytoczyć parę zdań Pisma świętego np. "Która idzie za mąż stara się podobać mężowi i światu, a panna myśli tylko o tym, aby się podobała Niebieskiemu Oblubieńcowi, aby była święta ciałem i duszą".
Kto długo zamierzał poświęcić się Bogu, nie powinien łatwo odstępować tej myśli, bo być to może, że to jest karą za zbyt długie ociąganie się za głosem Boga. Szatan i świat zawsze do małżeństwa ciągną.
Niech Cię Duch Święty oświeca.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 13,3 x 10,6 cm (częściowo ucięto 2,3 cm marginesu dolnego).
2 Nie wiadomo, o kim mowa.
3 Nie można ustalić, o kogo chodzi.L i s t  304

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/540
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/540
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 540

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Moja rada jest, że na wszelkie przedstawienia zmian, odpowiadać że: tyle lat żyłyśmy na podstawie dekretu Świętej Stolicy2 i trudno by nam było takie zmiany zaprowadzać, więc musiałybyśmy się wyrzec tytułu zakonnic, a poprzestać na tercjarstwie, jako świeckie stowarzyszenie o ślubach prywatnych, tak jak nas Święta Stolica uznała.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej liniowanej kartce formatu: 13,3 x 8,1 cm.
2 Tu o. Honorat ma na myśli dekret Eccelesia catholica, który został wydany przez Kongregację Biskupów i Zakonników w dniu 11 sierpnia 1889 r. (ASS, 23 (1890/1891) – tłum. jest zamieszczone: Wiadomość o nowych zgromadzeniach zakonnych powstałych w tym wieku w różnych krajach katolickich, Kraków 1989 – dodatek, s. 4-7 oraz MPP, 1 (1906) 201-202).L i s t  305

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/541
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/541
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 541

[Nowe Miasto n. Pilicą,1903-1906 r.]1

+
Ojciec generał2 odpisał, że tylko zgromadzeniom potwierdzonym ta łaska się udziela, o którą prosiliśmy.1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce formatu: 11,1 x 4,4 cm.
2 Tj. o. Bernard Edward Christen.
L i s t  306

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/542
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/542
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 542

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nie wiem, jakie Instrukcje macie i jakie są posłane Kazimierze2, bo nie zapisuję sobie. A jak się dowiem, to zaraz przyślę te, które są w robocie. Na uwagi o. Antoniego3 ja się nie oglądam, bo on nie znał gruntownie zgromadzeń, tylko zbierał ułomności pojedyńcze i uogól­niał i bez względu na czas i inne okoliczności sądził. Ale co się tyczy Ustaw i instrukcji, to ja pilnuję, aby jednego słowa nie było prze­ciwnego przepisom Świętej Kongregacji, do których musimy się wszyscy stosować, jak do papieskich rozkazów. Można w ćwiczeniach duchownych jakieś dodatki robić, ale to już przy układaniu Ustaw zrobiłyście. Ale co do oskarżeń, nie można częściej, jak raz w tydzień, bo taka jest wola Kongregacji, ale nie broni się pojedynczym siostrom częściej się oskarżać, byle nie urzędowo.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 7,8 x 17,2 cm.
2 Tj. m. Kazimiera Gruszczyńska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.
3 Tzn. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.


L i s t  307

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/543
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/543
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 543

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nic o tym nie wiedziałem i byłem przekonany, że wy jesteście ubogie i w długach, ale nie spodziewałem się, że jesteście do tego stopnia bogate, że takie drogie place zakupujecie. I ciekawy jestem bardzo, na jaki to cel. Bo to wstyd pisać do dobrodziei, aby pożyczali pieniędzy na zakupienie placu.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce fratkowanej formatu: 13,5 x 10,7 cm.

L i s t  308

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/545
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/545
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 545

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nic nie wiedziałem o takiej gospodarce. To jest przeciwko zdrowemu rozumowi, żeby nie tylko takie ważne rzeczy, ale jakiekol­wiek mogły być przez Radę rozstrzygane bez wiedzy, pozwolenia i potwierdzenia matki generalnej. Trzeba stanowczo zapowiedzieć, że Rada nie ma prawa naradzać się tylko nad tymi rzeczami, na które matka pozwoli i nie może nic decydować bez jej potwierdzenia, a to by dopiero był rząd w rządzie i ciągłe budowanie, i rujnowanie.
Mogłabyś przeprowadzić wybór tej Sebastiany Tkaczyk2 mając za sobą przychylne głosy i niepotrzebne skrupuły sobie robisz.
Boże błogosław

Zawsze trzeba obmyślać środki zabezpieczenia na przyszłość między zjednoczonymi, jeżeli chcecie, aby nie tęskniły za związkami. Dlaczego one między sobą nie mogą robić tego samego, co w obo­wiązkach robią.1 Z treści wynika, że list został pisany w okresie, kiedy adresatka była­ sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na podłużnej kartce kratkowanej formatu: 13 x 11,6 cm.
2 Tj. Anna Tkaczyk (1881-1925), 2.02.1899 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Małych Sióstr i otrzymała imię Sebastiana. W paź­dzierniku 1901 r. złożyła pierwsze śluby, a 24.09.1912 r. wieczyste. Zmarła w Częstochowie.

L i s t  309

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/546
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/546
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 546

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Po co ja mam się w to mieszać, kiedy już tyle wymówek mi narobiły, że Twoje zachcianki potwierdzam, przecież Ty nie masz obowiązku aprobować tego, co bez Ciebie było zdecydowane, i masz prawo żądać nowego głosowania. Nowe głosowanie nie jest żadnym przymusem, bo każdej wolno dać głos, jaki chce, a skoro Rada będzie w prawym komplecie, to przecież nie jest żadne nadużycie. A jak Jolanta2 wyjdzie, to zawołać inną na jej miejsce, ale wszystko spokojnie robić bez krzyków i kłótni.
Te jasełka genialne. Przy 1ej stronie rozpłakałem się, ale czy to podobne, aby się tego dzieci mogły nauczyć i jak kosztowne są te obrazy żywe i te dekoracje. Ciekawy jestem tego.
Boże błogosław1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na podłużnej kartce liniowanej formatu: 11 x 9,1 cm.
2 Tj. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.
L i s t  310

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/556
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/556
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 556

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Zapomniałem posłać Ci prośbę Chudzyńskiej2 o listę ochro­niarek, które się u niej uczyły.
Boże błogosław

Jeżeli chcesz naprawdę mieć o. Antoniego3, to trzeba pisać i prosić o przyjazdy, bo Józef4 mówi, że wcale się nie wybiera tu­taj, chyba na święta dopiero.1 Z treści wynika, że list został napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na podłużnej kartce kratkowanej formatu: 11,4 x 6,2 cm.
2 Tj. m. Józefa Chudzyńska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego.
3 Tzn. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.
4 Tj. brat Dezyteusz Józef Sobótka, członek Zgromadzenia Synów Matki Bożej Bolesnej (dolorystów).


L i s t  311

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/598
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/598
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 598

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

Proszę posłać telegram do o. Feliksa2:
Składamy życzenia.
Bracia, siostry, penitenci, obywatele.1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce formatu: 17,6 x 9,5 cm.
2 Tj. o. Feliks Leopold Edward Sadowski.L i s t  312

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/599
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/599
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 599

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

Można tak wszystko czynić i odmawiać, jak pisałaś z błogo­sławieństwem Bożym. Za Officjum 12 Ojcze nasz i 12 Chwała.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 6,6 x 10,5 cm.L i s t  313

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/600
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/600
    mps AWP II A XIV cz. 3 nr 600

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Proszę Cię, abyś kazała przepisać dla sercanek te 9 numerów, czyli ustępów, które naznaczyłem i tą koleją jak są naznaczone. Może tam dodasz co o M. Elżebicie2, jak one proszą, ale może przyślesz mi do przejrzenia to, co Ci Pan Bóg do serca poda.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretaką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce liniowanej formatu: 11,5 x 9 cm.
2 Tj. m. M. Elżbieta Anna Stummer.


L i s t  314

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/603
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/603
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 603

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Zdaje mi się, że ja posłałem przez kogoś błogosławieństwo dla Honoraty2 i jej Zgromadzenia3, bo pamiętam, że dziękowałem za skarby duchowne, jakie mi przysłała (relikwiarz). I dla Heleny4 i Kazimiery z Przytuliska5 również posyłam obrazki, więc nie wiem dlaczego doprasza się jeszcze o nie.
Niech Cię Bóg błogosławi na rekolekcje, choć to trochę za długie. Niech też przyśle Wanda od Wspomożycielek6 po książkę, bo pisze Popławska7, że strajkuje.
Boże błogosław

Małgorzata8 też podjęła się tłumaczyć. Na czyje ręce mam przesłać dla niej książki i listy, jakie wypadną? Czy na Angelę9 czy na Jolantę10, czy na Twoje? Tak mi chwaliłaś Jolantę, a takie straszne rzeczy pisze o niej Angela. 1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce liniowanej formatu: 12,9 x 11,3 cm.
 2 Tj. Stefania Koźmińska (1834-1912) rodzona siostra o. Honorata. W 1858 r. wstąpiła do Zakonu Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (wizytek) w Warszawie, przy obłóczynach otrzymała imię Honorata. Śluby wieczyste złożyła 19 czerwca 1859 r., których ceremonii dopełnił o. Honorat. W zakonie pełniła obowiązki mistrzyni. W latach 1896-1902 i 1908-1911 była przełożoną w klasztorze warszawskim.
 3 Tzn. Wizytki – Zakon Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny został założony przez św. Franciszka Salezego (1567-1622) przy współudziale św. Joanny Franciszki Frémyot de Chantal (1552-1641) w 1610 r. w Annecy, a Paweł V (1552-1621 – od 1605 r. papież) w 1618 r. je zatwierdził przypisując Regułę augustiańską. Do Polski wizytki sprowadziła w 1654 r. królowa Maria Ludwika Gonzaga (1611-1667).
 4 Tj. Józefa Helena Władzińska (1864-1928). Była nauczycielką. Dnia 18 marca 1889 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cier­piących, 25 marca 1892 r. złożyła pierwsze śluby, a 19 listopada 1900 r. wieczyste. Była pierwszą i długoletnią mistrzynią nowicjatu Zgromadzenia. W kwietniu 1909 r. wyjechała do Rzymu w sprawie aprobaty Zgromadzenia przez Stolicę Apostolską. Zmarła 15 sierpnia 1928 r. w Warszawie.
 5 Tzn. m. Kazimiera Gruszczyńska (1848-1927) na chrzcie świętym otrzymała imiona: Sylwestra Józefa Kazimiera; z tych trzech imion używała tylko ostatniego. W 1875 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego powstałego w 1874 r. w Zakroczymiu. W 1882 r. o. Honorat przeniósł ją do instytucji dobroczynnej zwanej "Przytuliskiem". Instytucja ta powstała z inicjatywy członków kółek różańcowych prowadzonych przez o. Feliksa, kapucyna (Dominika Wincentego Paszkowskiego, 1829-1891) w Warszawie; po kilku zmianach lokalu ustalono miejsce zakładu przy ul. Wilczej 7. Na organizacyjnym zebraniu 29 listopada 1858 r. dokonano wyboru komitetu mającego zarządzać zakładem i odpowiedzialnego za jego losy. Przewodniczącą komitetu została główna inicjatorka pomysłu, Franciszka Robaczewska, która w latach 1876-1896 (tj. do śmierci) została protektorką i opiekunką zakładu. Wkrótce zwrócono się do o. Honorata o zorganizowanie opieki nad "Przytuliskiem". Po różnych próbach, w 1875 r. powołał on tercjarkę Felicję Piotrowską na przełożoną zakładu, która na jego życzenie skupiała obok siebie osoby spośród personelu zakładu zainteresowane życiem zakon­nym. W 1882 r. kierownictwo zakładu objęła Kazimiera Gruszczyńska. W tymże roku zostało zapoczątkowane Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek od Cier­piących, a Kazimiera Gruszczyńska stała się jego współzałożycielką i pierwszą przełożoną generalną. W 1908 r. po definitywnym przejściu Gruszczyńskiej ze Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Serca Jezusowego do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących przybrała imię zakonne Maria od św. Józefa. Funkcję przełożonej generalnej pełniła od początku Zgromadzenia (26 kwietnia 1882 r.) aż do chwili śmierci (17 września 1927 r.).
 6 Tzn. Wanda Jabłonowska (1874-1958), 2 lutego 1903 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych otrzymała imię Janina. Dnia 26 czerwca 1906 r. złożyła pierwsze śluby, a 14 czerwca 1912 r. wieczyste.
 7 Tj. Pelagia z Jełowickich Popławska.
 8 Tzn. m. Małgorzata Ludwika Moriconi, przełożona generalna Zgroma­dzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza.
 9 Tj. Angela Stefania Irena Chmielowska.
10 Tzn. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.L i s t  315

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/608
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/608
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 608

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Ta Feliksa Tomaszewicz2 to jakaś niepospolita dusza, wyrobiona cierpieniem, zdolna do gruntownych cnót, może się stać wielką pomocą kiedyś w zarządzie. Warto ją przyjąć pomimo wieku, ale ona potrzebuje osobno mieszkać, inaczej spać nie może i słabnie. Załączam Ci jej list, bo to jest jej curiculum vitae, które każda powinna przeło­żonej generalnej złożyć. Załączam Ci także listy Marii z Pragi3. Wypa­da, abyś się obeznała z jej zamiarami, którym ja błogosławię. Nie zrażaj się wyrażeniami, które trącą pychą lub pewnością siebie, bo tam w sercu tego nie ma. Ona ma rzeczywiście wiele łask i darów Bożych i pracuje z wielkim pożytkiem. Miała bardzo wyraźne oświecenie Ducha Świętego co do swego zadania. Jeżeli uważasz za potrzebne zachować co z tych listów, to schowaj razem z innymi rzeczami.
I tę prasowaczkę i te dwie4, jeżeli można, trzeba do Leoni5 zachęcać, bo tam ostatkami gonią, kasują domy.
Boże błogosław


1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,8 x 10,4 cm.
2 Brak bliższych danych.
3 Maria Cyklar (Cyklarz).
4 Nie wiadomo, o kim mowa.
5 Tj. m. Honorata Eleonora Ludwika Motylowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Sług Jezusa.L i s t  316

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/611
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/611
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 611

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nie wiem, co Wilhelmina2 do Ciebie pisała, ale odebrałem list z Oświęcimia3, gdzie oburzają się na mnie, że ja Ciebie chcę do nich posłać do ich regulowania i odgrażają się, że Cię nie przyjmą. Skąd Wilhelminie przyszło do głowy to im pisać, kiedy tego zamiaru nie miałem.
Lament4 nie może prosić jakiegokolwiek księdza, ale musi naprzód przysłać jego nazwisko i prosić o upoważnienie dla niego.  Proszę Cię, abyś na odkrytce uwiadomiła tego pana z Parysewa5, że doszły te pieniądze i Msze będą odprawione.
Za późno prosisz o Kierwińską6, bo już ją pokierowałem do wspomożycielek i one wiedzą o tym. Chociaż ona jeszcze się nie zde­cydowała więc jak ją pociągniecie do siebie, to ja nie będę przeciwny, tylko Klara7 będzie miała pretensje, bo dlatego przyjęły tę chorą do Chudzyńskiej8, żeby dostały Janinę9. Mszę dziś miałem za Salomeę10, a w czwartek za Elżbietę11 odprawię, jeśli Bóg pozwoli.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce formatu: 6,7 x 10,6 cm.
2 Tj. Wilhelmina Leokadia Skwarska  (ur. 5 maja 1870 r.), 12 stycznia 1895 r. wstąpiła do Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitek). Dnia 2 lipca 1896 r. została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię Wilhelmina, 5 sierpnia 1897 r. złożyła pierwsze śluby, w 1919 r. wystąpiła.
3 Tzn. od Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej (serafitek).
4 Tzn. Bolesława Lament.
5 Nie można ustalić, o kim mowa.
6 Brak blizszych danych.
7 Tj. m. Klara Maria Brochocka (1878-1959), w 1894 r. wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych (wpomożycielek), w 1897 r. złożyła pierwszą profesję. W latach 1900-1912 była przełożoną generalną Zgromadzenia.
8 Tj. Józefa Chudzyńska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Posłannczek Najświętszego Serca Jezusowego.
9 Tzn. Wanda Jabłonowska (1874-1958), 2 lutego 1903 r. została przyjęta do nowicjatu w Zgromadzeniu Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych i otrzymała imię Janina. Dnia 26 czerwca 1906 r. złożyła pierwsze śluby, a 14 czerwca 1912 r. profesję wieczystą. Zmarła 16 października 1958 roku.
10 Nie można ustalić, o kim mowa.
11 Tzn. m. M. Elżbietę Annę Stummer.


L i s t  317

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/612
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/612
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 612

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Za ten magazyn2 te niemądre służki dały samemu pisarzowi gminnemu 500 rb. żeby gmina nie kupowała i w Warszawie obiecały 200 rb. urzędnikowi, aby na licytacji mogły się utrzymać. I dotąd zwlekają, ale zdaje się, że już osłabły w pragnieniu nabycia tego domu3.
Ja nie mam przekonania, aby tu, pod okiem Bielińskiego4 mógł się szpitalik utrzymać, chyba byście samych żebraków brały.
Co do tłumaczeń, to jedna Anna5 więcej robi, jak ci wszyscy trzej panowie, choć nie bardzo dokładnie, ale uczy się łaciny.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,5 x 10,4 cm.
2 Nie można ustalić o jakie czasopismo chodzi.
3 Nie wiadomo, o jaki dom chodzi.
4Tj. dr Jan Bieliński (1835-1919), w 1857 r. uzyskał dyplom lekarski w Moskwie. Od 1869 r. był lekarzem w Nowym Mieście n. Pilicą, gdzie zorganizował Zakład Przyrodo-Leczniczy.
5 Tzn. Anna Gozimirska.L i s t  318

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/613
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/613
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 613

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Alfonsa [Śledzińska]2 wcale nie ma siostry obłąkanej3, i nikt z jej rodu obłąkania nie dostał. Jak można tak niesumiennie postępować, to pewno podszczuwa ta nieznośna Hiacynta4, która tyle niesprawiedli­wości popełnia w swym urzędzie. Na sesji trzeba być. Ta Czaplicka5 mówiła mi o obliczankach6 i o tych, co mieszkają u hr. Czarneckiej7, a wyście ją do siebie ściągnęły. Ale, jeżeli rzeczywiście sama przyszła, to nie ma potrzeby cofać. Nie wypada kasować domu w Poznaniu. Mała oszukanica nie pokazała się. Szarytek można poprosić o firmę druku. Z Longiną8 zróbcie, jak uważacie, tylko lada czym się nie zniechęcajcie.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na kartce formatu: 6,5 x 10,5 cm.
2 Tzn. Alfonsa Franciszka Śledzińska Czerei, 19 lipca 1904 r. została przyjęta do nowicjatu w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. W krótce została wydalona. Po czym 8 września 1904 r. wstąpiła do Zgromadzenia Służebnic Matki Dobrego Pasterza (pasterzanek) i rozpoczęłą nowicjat. W 1908 r. złożyła pierwsze śluby, a 2 lipca 1920 r. profesję wieczystą w Wilnie, gdzie zmarła w 1958 roku.
3 Brak danych.
4 Tj. Hiacynta Maria Józefa Lipska.

5 Może chodzić o Amelię z Tarłowskich Czaplicką (1866-1951), w 1892 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Imienia Jezus i otrzymała imię Magdalena. W 1894 r. złożyła pierwsze śluby, a w 1900 r. profesję wieczystą. Zmarła 19 maja 1951 r. w Otwocku.
6 Tzn. członkiniach Zgromadzenia Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.
7 W 1901 r. Maria Czarnecka założyła ochronkę w Częstochowie, do której chciała sprowadzić szarytki, ale z braku osób nie podjęto pracy. Dopiero w 1906 r. po zlikwidowaniu placówki w Yersey, na zaproszenie Marii Czarneckiej i hr. Tyszkiewiczowej w 1907 r. przybyły do Częstochowy. W umowie postanowiono, że jeżeli ochrona ulegnie likwidacji, to wszystko przejdzie na Zakład św. Ładysława dla Paralityków.
8 Tj. Maria Słowikowska (1869-1926), 19 listopada 1899 r. została przyjęta do nowicjatu w Zgromadzeniu Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi i otrzymała imię Longina. W 1902 r. złożyła pierwsze śluby, a 31 sierpnia 1910 r. wieczyste. Zmarła 9 lutego 1926 r. w Częstochowie.L i s t  319

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/616
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/616
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 616

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Trzeba kupić jedno i drugie, ale naprzód w Tomaszowie [Maz.], bo wiele względów za tym przemawia. Zwłaszcza, jeżeli las jest blisko, i jeśli jaki taki wypoczynek mieć tam będą, a tamto na potem odłożyć.
Boże błogosław
1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 10 x 7,5 cm.L i s t  320

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/617
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/617
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 617

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Bardzo mi się nie podobają te Twoje gadania o wdowach i babach. Myślę, że Panu Bogu nie są miłe. Tego i Elżbieta2 nie miała, zamiast naganić takiej Balbisi3, to jeszcze ją pochwalasz. Wszyscy mają prawo przystęp mieć do nas. Nie rozumiem do jakiej Marii4 chcesz tę Żmudzinkę5 odsyłać. Jeżeli o. Antoni6 nie da się uprosić, to niech idzie do paulina7, a potem niech zaczeka do przybycia Franciszki8, jeżeli jej nie ma, bo ona mówiła mi, że potrzebuje takich. Jak można zniechęcać się na jedno wejrzenie i odprawiać osobę, którą się sprowadziło z tak daleka, nie doświadczywszy jej. Pierwsze słyszę o wydaleniu kana­parza, wszak ma on pozwolenie wyjechania na kilka dni tylko, chybaby co nowego się stało. Czy ja odpisałem Mechtyldzie9? nie pamiętam. Maria z Pragi10 prosiła o sposoby przyjęcia.
Jeżeli nie ma drukowanych ceremoniarzy dla Niewiast Ewan­gelicznych11 to trzeba jej dać ogólny ceremoniarz, jeżeli jest po M. Elżbiecie12.
Boże błogosław


 1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,6 x 10,5 cm.
 2 Tj. m. M. Elżbieta Anna Stummer.
 3 Tzn. Balbina, służka stowarzyszona. Brak bliższych danych.
 4 Nie wiadomo, o kogo chodzi.
 5 Nie można ustalić o kim mowa.
 6 Tj. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.
 7 Może chodzić o o. Piusa Józefa Przeździeckiego.
 8 Tj. m. Franciszka Zmysłowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
 9 Tzn. Emma Stanisława Grolla (ur. 1864 r.), 22 listopada 1895 r. wstąpiła do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi, 14 maja 1896 r. została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię Mechtylda. W 1898 r. złożyła pierwsze śluby. W 1903 r. wystąpiła.
10 Tj. Maria Cyklar (Cyklarz), która podpisywała się: Maria z Pragi.
11 Tzn. Stowarzyszenie Niewiast Ewangelicznych dla wdów i mężatek.
12 Tj. m. M. Elżbieta Anna Stummer.L i s t  321

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.:  rps AGMSCz I 3 a 1/619
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/619
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 619

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
W dziele ojca generała2 nie ma nic nowego, tylko z tej francuskiej książki, z której ja wybrałem wszystko, co było do wybrania. Co Wam do głowy przychodzi, żeby jeszcze nowe ilustracje robić. I tak zbankrutujesz niedługo i trzeba będzie te tysiące gnijących egzem­plarzy za bezcen sprzedać, a Wy chcecie nowe nakłady robić. Może tych nie zużyjesz, które są, jeżeli tak powoli wszystko iść będzie, i śmierć zaskoczy. Można zacząć obszerniejszy, to mi się nie podobało, tyle rzeczy niepotrzebnych, jak np. z dekretu "Quemadmodum"3 o Komuniach po cóż to pisać, co już jest w dekrecie, także te prze­szkody do przyjęcia nie dobrze wyróżnione, jedne powinny być, które stanowczo przeszkadzają, a drugie do dyspensy, a tu jedne i drugie zdyspensowane i wydalone łatwiej przyjmowane niż te, które były obleczone itp.
Janickiej4 nie było przy konfesjonale. Można dać "Św. Fran­ciszka"5 infirmerkom6. Obraz załączam.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 10,9 x 14,3 cm.
2 Mowa o publikacji: o. Bernard Edward  C h r i s t e n,  Leben des heiligen Franziskus von Assisi, Innsbruck (1898) 1902,
3 Dnia 17 grudnia 1890 r. Kongregacja Biskupów i Zakonników wydała dekret Quemadmodum normujący praktykę Komunii świętej: Decretum "Quemadmodum", Romae, 17 XII 1890, ASS, 23 (1890/1891) 505-508 – tłum. Dekret Św. Kongregacji Biskupów i Zakonników "Quemadmodum" z 17 grudnia 1890 r. o otwieraniu sumienia, MPP, 1 (1906) 226-228 oraz s. 228-231 (Wyjaśnienia w tej sprawie Kongregacji Biskupów i Zakonników, Rzym, 16 sierpnia 1891) lub Dekret "Quemadmodum", Sandomierz 1919.
4 Tj. Maria Janicka, 12 siwerpnia 1898 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi i otrzymała imię Joanna. Dnia 20 listopada 1900 r. złożyła obietnicę wierności w Częstochowie. W 1907 r. wystąpiła.
5 Mowa o publikacji o. Honorata: Święty Franciszek Seraficki.
6 Tzn. Zgromadzenie Sióstr Infirmerek od Najsłodszego Serca Jezusa, założone dla posługi chorym umysłowo.
L i s t  322

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/621
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/621
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 621

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Niepotrzebnie prosiłaś Sieradzkiego2, aby z Piękną3 się porozu­miał, po co go wtajemniczać w takie rzeczy, a potem Pięknej trzeba nigdy nie zaczepiać, bo tego nie lubią.
Nie ma potrzeby intencji robić do spowiedzi wielkanocnej byle tylko być u spowiedzi.
Co to za Franciszka4, nic nie wiem o niej.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,5 x 10,7 cm.
2 Tj. Jan Sieradzki.
3 Tzn. Zgromadzenia Sióstr Posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego, które miało swój dom w Warszawie przy ul. Pięknej 24.
4 Nie można ustalić, o kim mowa.

L i s t  323

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/625
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/625
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 625

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Zapomniałem napisać, że zdawałoby się dla o. Antoniego2 przysyłać szynkę, bo to jest jedyna rzecz, którą lubi i która mu jest pożyteczną, ale można do stołu podawać.
Nie bądźże taką zabobonną i nie ucz sióstr, żeby wierzyły w sny, bo to rzecz bałamutna. Mnie, gdyby się 10 razy śniła Elżbieta3 w jasności niebieskiej, zapewniająca, że jest w niebie, nie przestałbym się modlić za nią całe życie; bo to może być szatańska sprawa.

Boże błogosław

Jeżeli nie posłałaś jeszcze klisz, to dość będzie posłać je tylko do dwóch rozdziałów.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli w latach 1903-1906.
Tekst napisany dwustronnie na kartce liniowanej formatu: 6,6 x 10,4 cm.
2 Tj. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.
3 Tzn. m. M. Elżbieta Anna Stummer.L i s t  324

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/633
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/633
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 633

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Żadnym sposobem nie można krzywdzić drugie przez odkładanie ślubów, tym bardziej, że i po Chyliczkach2 może być to samo. Ale przyślij do mnie Gabrielę3 dzisiaj, a ja ją usposobię do przyjęcia. Ona jest dobrego ducha, to przyjmie to z wiarą i pokorą.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 13 x 7,1 cm.
2 Mowa o sześciomiesięcznym kursie ochroniarskim w Chyliczkach.
3 Tzn. Marianna Środa (1868-1942), w 1890 r. została przyjęta do zjed­noczonych Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Dnia 2 lutego 1900 r. rozpoczęła nowicjat i otrzymała imię Gabriela, 19 marca 1902 r. złożyła pierwsze śłuby, a 26 sierpnia 1907 r. profesję wieczystą. Zmarła 23 marca 1942 roku.

L i s t  325

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/634
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/634
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 634

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nie wiem dlaczego te małe odsyłają, kiedy one chcą służyć Panu Bogu. Kryspiny2 słuchać nie będę, to bardzo ciężkie przestępstwo, które nie powinno przejść bezkarnie. Chciałem wymagać wydalenia obydwóch3, ale, kiedy tam masz miłosierdzie nad nimi, to je trzymaj, ale ja nie chcę znać obydwóch.
Szkoda, że nie wiedziałem, że do Wielowiejskiej4, bo byłbym nie prosił za nią Franciszki5, ale niech tam już zostanie tak.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,9 x 11 cm.
2 Tj. Kryspina Zofia Strubczewska (ur. 4 czerwca 1878 r. 1878), 18 grudnia 1895 r. wstąpiła do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalnego Serca Maryi. Dnia 4 września 1897 r. została przyjeta do nowicjatu i otrzymała imię Kryspina, 27 października 1900 r. złożyła pierwsze śluby, a 26 listopada 1907 r. profesję wieczystą; 1 stycznia 1909 r. wystąpiła ze Zgromadzenia.
3 Nie wiadomo, o kim mowa.
4 Brak danych.
5 Tj. m. Franciszka Zmysłowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.L i s t  326

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/638a
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/638a
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 638a

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Bardzo się ucieszyłem z tego, co zamierzasz względem Karolci Kahl2 i że ona tak wysoko Was ceni.
Niech Cię Bóg błogosławi za Twoje miłosierdzie.


Bardzo chętnie zgadzam się na zastępstwo Bernardy3 przez Jolantę4 należy się jej to dawno. Książka ta byłaby bardzo pożyteczna, ale, gdy będzie przetłumaczona.
Radzę nie zaczepiać teraz Jukundy5, bo by to złe wrażenie zrobiło na inne. Ale po ukończeniu, zbadawszy ją na miejscu i odeślesz Józefie6.
Boże błogosław


1 List pisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,7 x 14,1 cm.
2 Tzn. Karolina Kahl (ok. 1850-po 28 II 1913 r.), córka Hieronima (1817-ok. 1883), brata Aleksandry Koźmińskiej (matki o. Honorata), przez jakiś czas (do 1888 r.) była członkinią Zgromadzenia Sióstr Służek.
3 Tj. Katarzyna Eleonora Gocławska (1867-1954), początkowo należała do Sióstr Imienia Jezus, którego założycielką była m. Frannciszka Maria Witkowska. Nastęnie była w gronie sióstr, które razem z m. Różą Anielą Godecką zaofiarowały się na służbę Bożą i zapoczątkowały Zgromadzenie Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Dnia 27 kwietnia 1891 r. została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię Bernarda. Dnia 12 maja 1893 r. złożyła pierwsze śluby, a 18 grudnia 1896 r. wieczyste. Od 1896 r. była prowincjalną w Łodzi. Zmarła 20 czerwca 1954 r. w Częstochowie.
4 Tzn. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.
5 Nie wiadomo, o kim mowa.
6 Tzn. m. Józefa Chudzyńska.L i s t  327

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/638b
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/638b
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 638b

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Pochwaliłem ten projekt przywrócenia drugiego chóru.
Boże błogosław

Officjum2 łacińskie możecie odmawiać z błogosławieństwem.1 List pisany w okresie kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce formatu: 6,6 x 5,3 cm.
2 Zdanie: "Officjum ... z błogosławieństwem" – dopisane na innej kartce i naklejone.


L i s t  328

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/640
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/640
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 640

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Pisze mi Kamila2, że jej się przykrzy, że jest na prawach zjed­noczonych, i że jej wytykają wydalenie. Prosiła Ludwiki3 o przyjęcie, a ta się odwołuje do mnie. Skoro jej nie możecie przyjąć do wspól­nych, to może pozwolisz jej przejść do Ludwiki.
Boże błogosław

Ona chce jutro, tj. w niedzielę, jechać na kursy ochroniarskie.1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 6,6 x 10,5 cm.
2 Tzn. Kamila Helena Paluszkiewcz (1888-1956), członkini Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi.
List nie zachował się.
3 Tj. m. Ludwika Waleria Gąsiorowska, przełożona generalna Zgroma­dzenia Córek Maryi Niepokalanej.
L i s t  329

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/643
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/643
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 643

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Jeżeli masz co przejrzanego z Ustaw serafitek, to mi przyślij, choćby nieskończone, a tymczasem mogłabyś przeglądać drugą książkę i tak przemienialibyśmy książki, a jeżeli nie masz, to zajmij się zaraz tym, abyś mi choć na jutro przysłała część jakąś, ja nawet nie wiem, jakie książki tam są.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,3 x 10 cm.


L i s t  330

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/644
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/644
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 644

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Co mam odpowiedzieć Benignie2, którą podobno Angela3 chciała wydalić, a teraz rodzice zdradliwie wezwali ją, niby do umierającego ojca, i nie chcą puścić, i nie ma pieniędzy na przyjazd, a widać chce szczerze służyć Bogu. Grożą jej rodzice, że ją potem obdartą wydalą i ona się tego boi.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 6,5 x 10,5 cm.
2 Tzn. Anna Skrzypczyńska (ur. 19 kwietnia 1880 r.), 2 lutego 1898 r. wstąpiła do Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Dnia 2 sierpnia 1900 r. została przyjęta do nowicjatu i otrzymała imię Benigna, 2 lutego 1904 r. złożyła pierwsze śluby. W 1908 r. wystąpiła.
3 Tj. Angela Stefania Irena Chmielowska.

L i s t  331

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/646
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/646
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 646

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Nie widziałem nic we wczorajszym liście do odpisania, bo co do pieniędzy, co chciałaś Teresie2 posłać, to już Cię kilka razy prosiłem, abyś się nie odwoływała do mnie, bo mi nie wolno rozporządzać. Dość, gdy napiszesz, co myślisz zrobić, to gdybym ja uważał co niestosownego, to bym zwrócił na to swoją uwagę. Może dość posłać 30 rb, a za miesiąc drugie, potem trzecie, bo to użyją na co innego, a jak będziesz wiedziała, że się kuruje, to poślesz i teraz, jeżeli już posłałaś, to dość obiecać, że jak się będzie kurować, to po miesiącu kuracji postarasz się przysłać nową pomoc.
Boże błogosław
1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,6 x 10,5 cm.
2 Tj. Teresa Helena Schmidt (Szmidt), do 28 sierpnia 1901 r. była członkinią służek.

L i s t  332

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/647
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/647
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 647

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Dobrze zrobiłaś z pogrzebem2. Zdaje się, że Gozimirska3 jest najpilniejszą, tj. najsumienniejszą w robocie. Trzeba by spróbować, czy się to opłaci byle co dzień przysyłała robotę dzienną. Już dość dobrze tłumaczy.
Po co te siostry siedzą w Libawie, tam fabryk nie ma, tylko 8 jest fabrycznych i to niepewne, fabryka bankrutuje i idą do służby. Roboty siostry nie mają, bo lada służąca nauczy się szyć i szyje jako tako. Długu mają 200 rb, ksiądz upomina się o 100 rs, które dał na maszynę. W ostatniej nędzy żyją i do rozpaczy przychodzą, bo najlepsze z nich przeklinają Ciebie i mnie (ale to sekret dla Ciebie tylko). Jest tam jakaś próbantka Maria4, co chce tu przyjechać.
Trzeba, żebyś wiedziała cały obrót sprawy Marii z Pragi5, dlatego załączam Ci jej listy, tudzież listy tych ze szpitala z Łodzi, do użytku i zniszczenia. Magdalena6 przyjść może.
Boże błogosław

Jeżeli nie posłałaś Mysyrewiczowej7 gwiazdki ozdobnej, to może posłać tę z Przasnysza, bo ja nie mam dziś większej od niej dobrodziejki z dziećmi.1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,9 x 11 cm.
2 Nie można określić o kogo pogrzeb chodzi.
3 Tj. Anna Gozimirska
4 Nie można ustalić, o kim mowa.
5 Tj. Maria Cyklar (Cyklarz). Mieszkała w Warszawie przy ul. Moko-towskiej 45; podpisywała się: Maria z Pragi. W latach dziewięćdziesiątych XIX stulecia utrzymywała kontakty ze Sługami Jezusa i innymi zgro­madzeniami o. Honorata. Z czasem zaczęła się bliżej interesować maria-wityzmem. Występowała jako pośredniczka między hierarchią Kościoła a m­ariawitami. Ogłosiła w prasie, że jest mariawitką i ofiarowała swoje mieszkanie na kaplicę. W 1910 r. po nieporozumieniach z mariawickim ks. Janem Micha­łem  Kowalskim odstąpiła od mariawitów. Opublikowała pod imieniem: M a r i a z  Pragi, Chrześcijanie Ewangeliczni. Nowa sekta w Warszawie, Kraków 1911.
6 Nie można określić, o kim mowa.
7 Brak danych.L i s t  333

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/651
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/651
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 651

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Ja prosiłem, aby siostry nie robiły serenady przy świętej Ofierze, ale nie chciałem umniejszać chwały Matki Boskiej. Przez cały Adwent śpiewały tak pięknie i pobożnie pieśni adwentowe, a teraz przestały. Przecież chyba nie dla mnie je śpiewały, to czasem, choć wcześniej Godzinki się skończyły, to nie śpiewały, a drugim razem zaczynały je po mojej Mszy dopiero. To przesadne posłuszeństwo, a raczej niezrozumienie o co chodziło.
Boże błogosław


1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,9 x 11,2 cm.L i s t  334

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/652
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/652
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 652

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Po tym liście, który dziś posłałem w Twojej kopercie do Klary2, nic od niej nie odebrałem. Tam była odpowiedź, chyba nie oddałaś, albo zapomniałem włożyć.
Boże błogosław
Róży31 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany ołówkiem jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,8 x 11,3 cm.
2 Tj. m. Honorata Klara Rodziewicz, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Westiarek Jezusa.
3 Adresatka napisana na odwrocie kartki.
L i s t  335

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/653
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/653
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 653

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Dopiero w tej chwili wczorajszą kartę odebrałem. Nie pamiętam, abym dwie paczki do Maryli2 odsyłał, a byłem przekonany, że list do Klary3 w Twoją kopertę włożyłem, i nie widzę go nigdzie u siebie. Nie przyszło mi do głowy spytać się jej o to dzisiaj, czy odebrała. Bądź tak dobra i zapytaj się jej, czy wczoraj odebrała moją odpowiedź, na jej list ostatni.
Boże błogosław

Już sam napisałem do Klary z zapytaniem o to. Ale znajduję list drugi, który noszę długo, który zapomniałem oddać braciom, tj. Pawłowi4 albo Grzybowskiemu5, a ten ksiądz6 już drugi raz o to pisze. Bądź łaskawa oddać im, proś, aby odpisali mu.
Boże błogosław

Jakoś roboty ustały i siostry się wymawiają ...?1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,7 x 11,3 cm.
2 Nie wiadomo, o kim mowa.
3 Tzn. m. Klara Maria Brochocka, przełożona generalna Zgromadzenia Sóstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
4 Tj. Leonard Paweł Litwiński, członek Zgromadzenia Braci Sług Maryi Niepokalanej.
5 Tzn. Michał Grzybowski (1834-1914), tercjarz, dobrodziej dzieł o. Honorata. Po powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię, gdzie wy­specjalizował się w felczerstwie. W 1900 r. został mianowany przełożonym generalnym braci Sług Maryi, a później przesunięty do Sług św. Rodziny.
6 Nie można ustalić, o kim mowa.L i s t  336

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/659
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/659
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 659

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Więc Róża nie ma wcale długów, bo któż tam będzie ze wspól­nych upominał się o swój fundusz. I w ogóle stan bardzo dobry. To ich blisko 150.
Deo gratias.1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 6,8 x 3,9 cm.
L i s t  337

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/660
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/660
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 660

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
1. Dziennik Maryi2 poślę za Gumowską3 do Krakowa, bo prosi o robotę, a ona bardzo dużo mi zrobiła dawniej i bardzo dobrze, tylko, czy będzie można pocztą przesłać?
2. A Izabella4 może spróbuje tłumaczyć Psałterz Maryi św. Bona­wentury na str. 243 tej książki5, którą posyłam, od 1 Psalmu zacząw­szy. Jeżeli macie Pismo święte, Psalmy Dawida, to byłoby trochę pomocą, bo przynajmniej pierwszy wiersz prawie zawsze bardzo podobny. Jest to mi najpilniejsze, bo chcę co dzień jeden psalm umieszczać.
3. Cóż Wy robicie z tą5 z Lublina. Piszesz, że się Popławska6 cieszy nią, a ona pisze do mnie, że Popławska powiedziała, że nie potrzebuje do [swej] siostry7 [opiekunki], ma inne. Trzy lata trzeba czekać, więc ona wybiera się w świat. Jeżeli jej nie chcecie do tego Zgromadzenia, to ja ją pokieruję do służek, one mają szpitale, a ona ma być felczerką i bardzo pragnie do chorych.
Proszę o odpowiedź, bo dziś chciała odjechać po spowiedzi. Ja jeden list do o. Antoniego8 posłałem pod kopertą M. Magdaleny9 to pewno ten zaginął, a był bardzo ważny pewno, Grzybowski10 poba­łamucił.
Boże błogosław
Róży11 1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 9,5 x 17,9 cm.
 2 Mowa o publikacji:  P.  S a b a d e l,  Le Diurnal de Marie, 2 vol., Tournay 1889.
 3 Tzn. Ewelina z Leszczyńskich Gumowska (voto Ie Rościszewska).
 4 Tj. Izabella Anna Wojciechowska/Woyciechowska.
 5 Chodzi o dzieło św. Bonawentury: Psalterium Beatissime Virginis Mariae.
 6 Tj. Pelagia z Jełowickich Popławska.
 7 Chodzi o jej rodzoną siostrę Marię Szymanowską, która wkrótce po śmierci męża rozchorowała się nerwowo około 1903 roku.
 8 Tj. o. Antoni Izydor Kajetan Wysłouch.
 9 Tzn. m. M. Magdalena Aniela Borowska, przełożona generalna Zgro­madzenia Sióstr św. Feliksa z Cantalice.
10Tj. Michał Grzybowski.
11 Adresatka napisana na odwrocie kartki.L i s t  338

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/663
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/663
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 663

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
l. Zapomniałem, że ta osoba Ewelina Biała2 pisała do mnie, że była znajoma z Natalią [Nitosławską]3 i nie powiedziała mi, że już była tu u Klary [Brochockiej]4 i ja ją posłałem do Ludwiki5, która bardzo kontenta z niej i ona nawzajem była. A teraz dopiero pisze do mnie takie rzeczy. Bądź tak dobra i porozumiej się z Ludwiką. Jeżeliby jej na tym wiele zależało, to bym wymagał, aby już się tego trzymała, ale to będą zawsze z tego pokusy i do mnie pretensje, że osobę, która do Klary przyjechała pokierowałem do Ludwiki. Proszę zaraz o odpo­wiedź, abym dziś jeszcze mógł odpisać. Może najlepiej tak odpisać, jak tu załączam. Jeżeli tak uważacie, to zaraz odeślij ten list.
2. Proszę o przepisanie tej kartki wedle wskazówki.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce formatu: 6,5 x 10,5 cm.
2 Brak bliższych danych.
3 Tj. Natalia (m. Małgorzata) Nitosławska (około 1848-1900), była jedną z pierwszych członkiń Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Oddała się pracy wraz z m. Wandą Marią Olędzką (1862-1915) wśród najbardziej potrzebujących i wymagających pielęgnacji chorym oraz niesienia pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym. Można powiedzieć, że Natalia była drugą współzałożycielką Zgromadzenia (zob.  M.  Z ł o t k o w s k a, Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych 1889-1989, w: Dzie­dzictwo błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Jego zgromadzenia po stu latach od założenia, Warszawa 1998, s. 518-526).
4 Tzn. m. Klara Maria Brochocka, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.
5 Tj. m. Ludwika Waleria Gąsiorowska, przełożona generalna Zgro­madzenia Córek Maryi Niepokalanej (niepokalanek).

L i s t  339

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/664
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/664
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 664

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Chcę się poradzić Was (Ciebie i Jolanty2) w rzeczy tyczącej się roboty na cześć Matki Bożej. Chodzi o stosowne użycie tytułów i nazw Matki Bożej, które Jolanta tłumaczyła, a których są tysiące. Ja je rozdzieliłem na miesiące i w każdym miesiącu na dwa rzędy jeden zastosowany jest do pory, tj. do świąt Matki Bożej przypadających, tj. do porodzenia Pana Jezusa, do Dzieciństwa, do Wcielenia, do Męki itd. Drugie zastosowane do różnych względów, w jakich Matkę Bożą przedstawia, tj. czym jest Maryja pod względem stworzenia, prze­znaczenia, zbawienia, uświątobliwienia naszego, w czym jest pod względem moralnym, czym jest dla każdej duszy, czym dla Kościoła, czym dla świata, czym dla nieba, czym dla Boga.
Otóż na każdy dział wypada takich tytułów po 15, a więc 30 dziennie i jak obrachowałem to wystarczy na cały rok. Tymczasem M. Elżbieta3 kazała dla mnie przetłumaczyć alfabet Matki Bożej, gdzie na każdy dzień jest 5 tytułów Matki Bożej z tego samego dzieła wyjętych. Ja to przerobiłem na nasz alfabet, boć inaczej nie miałoby to znaczenia, żebym z francuskiego tłumaczenia wypisywał, bo nie byłoby według alfabetu. Ale stąd wypadnie, że nieraz będą się powtarzać te tytuły i trzeba będzie dopatrzeć, żeby nie było pow­tarzania.
Również kazała M. Elżbieta tłumaczyć Dziennik Maryi4, który teraz Gozimirska5 dalej tłumaczyła, i które też umieszczam na każdy dzień. Ale stąd ta sama trudność, że będą się powtarzać zdania świętych, bo te francuskie także z tego dzieła są wyjęte, a jeszcze mniej racji jest do przytoczenia tych zdań dlatego, że we francuskim zdaniu te składają imię Maryja na każdy dzień, a po polsku tak nie wypada, tylko, że już było gotowe, to się brało.
Po trzecie: ja na wzór tego dziennika francuskiego ułożyłem zdania z tej samej księgi łacińskiej tak, żeby co dzień składały imię Maryi, ale widzę, że trudno będzie wyciągnąć do końca, bo bardzo mało jest wyrazów polskich na A zaczynających się, a tu trzeba co dzień dwa A do imienia Maryja. Ledwo może na dwa miesiące wyciągnęło by się i tak byłoby powtarzanie ciągłe Arka itp.
Więc chodzi o to, co z tym wszystkim robić, czy poprzestać na moim podziale, a te wszystkie trzy zaniechać. Czy zostawić alfabet polski i pilnować, żeby nie było powtarzania. Czy poprzestać na tym, że przez parę miesięcy będą zdania składające imię Maryja, a tylko tego dziennika zaniechać. Czy też wszystko użyć, nie zważając na to, że będą powtórzenia.
Proszę nad każdą rzeczą z osobna się zastanowić, bo jednakże szkoda by tyle pracy zmarnować, tak mojej, że z wielkim trudem rozkładałem te tytuły, jako też i tej, co alfabet tłumaczyła, a nawet i tej, co Dziennik tłumaczyła. I byłaby jakaś chwała Matki Bożej stąd, że można wedle alfabetu jej tytuły przytaczać, lub na jej imię tyle zdań układać, ale z drugiej strony obawa tych powtórzeń i trudności w dopilnowaniu, aby ich uniknąć.
Boże błogosław

Już nie6 wspomniałem 4-ej kwestii, że mam dawniej  wypisa­nych z tego dzieła trzy tysiące tytułów, które mi były potrzebne do innych rzeczy. A teraz można by je użyć, jako gotowe, bo są tak­że rozdzielone, ale również obawa, że potem będą się powtarzać, bo nie ma w księdze łacińskiej naznaczonego, że są użyte, bo roz­kładając w księdze nie zwracałem na to uwagi, tylko wszystkie zarówno rozdzieliłem, a nie używając ich, to będzie nowa praca z 3 tysięcy tytułów.
Zastanówcie7 się dobrze nad tym wszystkim, jakby to było dla chwały większej Matce Bożej?1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 13 x 21 cm.
2 Tzn. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.
3 Tj. m. M. Elżbieta Anna Stummer.
4 Chodzi o publikację o. Piusa  S a b a d e l,  Le Diurnal de Marie, 2 wol., Tournay 1889.
5 Tj. Anna Gozimirska.
6 Tekst: "Już nie ... tytułów" – napisany na lewym marginesie drugiej stronicy.
7 Zdanie "Zastanówcie ... Matce Bożej" – napisane na lewym marginesie pierwszej stronicy.L i s t  340

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/665
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/665
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 665

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Chciałem wszystkim odpisać a tym bardziej tym, które wyczekują tu tak dawno, ale tyle miałem naznaczonych, że nawet listów przeczytać nie mogłem. Będę się starał potem wszystko dopełnić.
Boże błogosław
Niech Bóg wszystkim nagrodzi za wszystko.1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce formatu: 7,8 x 10 cm.L i s t  341

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/666
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/666
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 666

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Jeżeli jesteś pewna, że P. Popławska2 będzie pisała teraz więcej, to rozmów się z Różą od Służek3, która ma tom X, w którym najwięcej jest wyjątków do tłumaczenia, a widziałem, że bardzo mało było przekreślone, a nawet mi nie przysłała swojej roboty. Więc, jeżeli ona jest tak zajęta, że ma za mało na to czasu, to jej się da inny tom, w którym mniej będzie do roboty, a ten tom X dać Gozimirskiej4. Zawsze będąc tylko tym jednym zajęta więcej zrobi, jak inne, jak się wprawi. Już to żadna tak nie robi, jak Jolanta5, ależ ona ze św. Fran­ciszkiem6 ma dość roboty, więc jej nie można odrywać pewno. Z Laskauerem7 trzeba ostrożnie, bo ich się pobałamuciło. Z ostatnim arkuszem tyle roboty mieli, to nic dziwnego, że im się w głowach przekręciło.
Boże błogosław


Zresztą8 Jolanta jeszcze nie wykończyła następnego zeszytu i trzeba go dać do cenzury jeszcze, to po co naglić tak bardzo.
1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie ołówkiem na kartce kratkowanej formatu: 6,4 x 10,5 cm.
2 Tzn. Pelagia z Jełowickich Popławska.
3 Tj. Róża Michalina Ziembińska (1869-1945) początkowo wstąpiła do Zgromadzenia Córek Najczystszego Serca Maryi, w 1896 r. za zgodą o. Ho­norata przeszła do służek. Wkrótce w 1898 r. została przełożoną pro­wincji płockiej z siedzibą w Ciechanowie. W 1902 r. na kapitule generalnej wybrano ją zastępczynią przełożonej generalnej m. Klary Franciszki Zmysłows­kiej; w latach 1905-1910 pełniła obowiązki przełożonej prowincji sando­mierskiej. Następnie  pracowała jako mistrzyni drugiego nowicjatu i przełożona domu w Mariówce (1914-1917), krótko zaś w Częstochowie, Łowiczu (1919-1925) i Lublinie (1926-1939) jako przełożona prowincji. Ostatnie lata życia spędziła w Lublinie, gdzie też zmarła.
4 Tj. Anna Gozimirska.
5 Tj. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.
6 Tzn. z dziełem o. Honorata: Święty Franciszek Seraficki.
7 Tzn. Piotr Laskauer. W 1895 r. założył on razem z Władysławem Babickim drukarnię w Warszawie. W połowie 1902 r. został właścicielem. Przed 1937 r. firma uległa likwidacji.
8 Tekst: "Zresztą  ... bardzo" – napisany na lewym marginesie drugiej stronicy.
L i s t  342

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/667
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/667
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 667

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Możesz się zamknąć i potem odprawić rekolekcje z tych [książek], które Ci są dogodniejsze. Czemuż Wanda2 nie tłumaczy tego, co miała naprzód wskazane, co jest bardzo pilne i zaczęła od końca, co ja tylko na wszelki przypadek napisałem, gdyby prędko skończyła tamto. Proszę przysłać po książkę.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 6,4 x 10,6 cm.
2 Tj. Wanda Jabłonowska (1874-1958), 2 lutego 1903 r. została przyjęta do nowicjatu Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych otrzymała imię Janina. Dnia 26 czerwca 1906 r. złożyła pierwsze śluby, a 14 czerwca 1912 r. wieczyste.

L i s t  343

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/668
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/668
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 668

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1


+
Jeżeli masz jeden arkusz Iy rubryce1i, to przyślij nam, bo nie ma z czego w chórze mówić. A jeżeli nie masz, to proś Niemiry2, ażeby nam przysłał, wtedy będziemy mogli cierpliwie czekać całej rubryceli.
1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany ołówkiem jednostronnie na kartce (części innego listu) formatu: 6,6 x 10,4 cm.
Tj. Stanisław Piotr Niemira, drukarz warszawski.L i s t  344

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/669
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/669
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 669

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Może będziecie łaskawe przejrzeć te ostatnie arkusze rubryceli i sprawdzić poprawki. I może, która z pań podejmie się zaraz po przyjeździe oddać Niemirze2 z prośbą o pośpiech.
Boże błogosław

A książki dwie proszę odesłać Franciszce3 do oprawy na koszt klasztorny. Czy nie ma u Ciebie pod ręką regestru 4-ch tomów Rodrigueza4, według którego Małgorzata5 miała tłumaczyć?1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,9 x 11 cm.
2 Tj. Stanisław Piotr Niemira, drukarz warszawski.
3 Tzn. Franciszka Zmysłowska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej.
Mowa o dziele:  A. R o d r i g u e z,  Pratique de la perfection chrétienne, traduit de l`espagnol par M. R. Desmarais, t. 1-4, Poitiers 1865.
5 Tzn. Małgorzata Ludwika Moriconi.

L i s t  345

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/673
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/673
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 673

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Czy to może być, żeby M. Elżbieta2 nie doniosła Ci o poprawkach Ustaw przed paru laty. Przecież widzę, że wszystkie mają poprawione, chociaż nie wszystkie dokładnie, jakżeby o Was zapomniała. Prze­czytaj to, co w kajecie przysłanym przez Kazimierę z Przytuliska3 napisałem na pierwszej stronie, to zrozumiesz o co chodzi i trzeba stosownie poprawić wszystko w swoim, a przynajmniej ponaznaczać miejsca, gdzie jest wzmianka o wizytatorze i zarządzie, abym mógł poprawić. Ty, zamiast miarkować zapał pań moich, to jeszcze im pomagasz w nasyłaniu różnych interesów. Stosy listów leżą przede mną, a tu coraz nowe listy i wymagania poprawek itp., że rady dać sobie nie mogę.
Nie potrzebuję książeczek o czci wynagradzającej4, ale można by je sprzedawać na wydawnictwo. Jakże drukować, kiedy nie ma zapewnionej pomocy w pracy, a zacząć i ustać to niedobrze. Chciałbym choć 2 miesiące mieć gotowe zanim zacznie się drukować. A tu dopiero 2 tygodnie niecałe mam. Obiecywałaś mi po Nowym Roku, że zaczną pracę regularną, chciałbym, aby co dzień przysyłały, co zrobią, żebym mógł miarkować, czy się mogę porwać na wyda­wanie.
Boże błogosław
1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany dwustronnie na kartce kratkowanej formatu: 8 x 13,4 cm.
Tj. m. M. Elżbieta Anna Stummer.
3 Tzn. m. Kazimiera Gruszczyńska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących.
4 Mowa o publikacji o. Honorata: O czci wynagradzającej, Warszawa 1902.L i s t  346

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/677
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/677
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 677

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Jakby było co przeciwnego, to bym zaraz odpisał, a jak rzecz dobra, to po cóż koniecznie odpisywać. Nie ma nic mędrszego nad taki sposób wyborów kościelnych.
Ale te jasełka skąd wzięłyście, bo ja wiele daleko piękniejszych czytałem drukowanych. A tutaj ani dowcipu niewiele, ani wad pogańskich nie ma zebranych, ani zwrotów gładkich. Nie czytałem wprawdzie całego, więc nie odradzam wcale, bo już by było za późno, ale chcąc na pierwszy raz zachęcić, to warto było popracować nad tym. Może Bóg da, że to się uda na chwałę Bożą.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku. Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce liniowanej formatu: 12,9 x 10,1 cm.
L i s t  347

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/685
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/685
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 685

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Jeżeli nie masz czasu, to odeślij mi te obrazki, które Ci posłałem, poproszę kogo innego, bo chciałbym korzystać z oświadczyn Szczep­kowskiego2, że chce darmo drukować. Chodzi tylko o jeden nowy, bo jest 15, a potrzeba na arkusz 16.
Nigdy nie piszecie daty na listach i kartkach, a u mnie takie stosy tego leżą i nieraz nie wiem, czy to dawne załatwione, czy nowe i teraz nie wiem, czy ta kartka jest dawna, czy nowa.
Boże błogosław1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na podłużnej kartce liniowanej formatu: 13 x 10,4 cm.
2 Tj. Mateusz Szczepkowski, księgarz.
L i s t  348

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/687
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/687
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 687

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Dlaczego Ty opuszczasz tę biedną Tomaszę2. Miałaś jej przysłać kogo do pomocy i nie przysłałaś, i nie pozwoliłaś przyjąć osoby podobnego ducha i ona się zamęcza. Trzeba ją podtrzymać.
1 List pisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 7,5 x 11,1 cm.
2 Chodzi o Tomaszę Marię Brudkowską (1870-1937), w 1889 r. przyjęta do zjednoczonych Zgromadzenia Małych Sióstr Niepokalanego Serca Maryi. Dnia 1 stycznia 1913 r. została przyjęta do nowicjatu, 6 stycznia 1914 r. złożyła pierwsze śluby, a 15 marca 1923 r. profesję wieczystą, Zmarła 29 listopada 1937 r. w Żyrardowie.


L i s t  349

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/699
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/699
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 699

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Żałuję bardzo, że mi zginął ten obrazek Serca Pana Jezusa, który przez kilka lat przechowywałem w tym celu. Ja lubię bardzo ten obrazeczek mały, na którym jest z tyłu litera M., bardzo piękne są wyrazy twarzy Matki Bożej i Pana Jezusa, ale ten nie odpowiada celowi. A z tych przysłanych, zdaje mi się najstosowniejszy choć nie najpiękniejszy malutki, co ma z tyłu , bo ten w metalowej oprawie piękniejszy i więcej myśli ma ale się odwraca od ludzi, nie woła: pójdźcie do mnie. Tylko trochę nie powinien trzymać ręki wolnej i rozbierać się, ale tak, jak na metalowym pokazywać palcami serce.
Zresztą same najlepiej, osądźcie.
Boże błogosław1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce kratkowanej formatu: 8,8 x 13 cm.L i s t  350

Do Matki Róży Anieli Godeckiej

Oryg.: rps AGMSCz I 3 a 1/700
Odpis: mps AGMSCz I 3 a 1a/700
    mps AWP II A XIV cz. 4 nr 700

[Nowe Miasto n. Pilicą, 1903-1906 r.]1

+
Kto wie, czy ten nie najpiękniejszy, tylko trzeba by wzywającego do siebie Pana Jezusa.
Boże błogosław

Może z niego coś Angela2 weźmie, a potem oddać go trzeba Jolancie3.
Boże błogosław
1 List napisany w okresie, kiedy adresatka była sekretarką o. Honorata, czyli 1903-1906 roku.
Tekst napisany jednostronnie na kartce liniowanej formatu: 6,8 x 13 cm.
2 Tzn. Angela Stefania Irena Chmielowska.
3 Tj. Jolanta Bronisława Muśkiewicz.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz