Zapiski z ćwiczeń duchownych (1)

22.I.1932 r.

"Post. Walczyć z roztargnieniami i upokarzać się przed Bogiem.
Ćwiczyć się w pokorze, zaparciu się siebie, oderwaniu od wszystkich rzeczy stworzonych i w aktach czystej miłości Boga i bliźniego.
A więc nie szukać siebie w niczym, ani pociech, ani zadowolenia od stworzeń, ale jedynie chwały Bożej i Boga w bliźnich.
Myśli niepożytecznych unikać i zachowywać milczenie.
Wiernie spełniać obowiązki.
Po Komunii św.:
Pan Jezus ofiarował się Bogu za mnie.
Maryja ofiarowała się Bogu za mnie.
I ja ofiaruję się Bogu na ofiarę całopalną na całej życie.
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu.
Boże mój, jam Twoja na zawsze.

W. Kluz OCD, Aniela Godecka – założycielka zakonnego zgromadzenia robotniczego (1861-1937), w Chrześcijanie, t. 3, red. B. Bejze, Warszawa 1978, 131-210

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz